Meertaligheid – ‘it’s like putting on a mask’. Een onderzoek naar de invloed van meertaligheid op menselijk gedrag

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sommige onderzoekers stellen dat bij het leren of spreken van een andere taal onze persoonlijkheid tijdelijk anders is, en dat we ons tijdens het spreken van deze taal dan ook anders gedragen dan tijdens het spreken van onze moedertaal. Tegelijkertijd zijn er ook onderzoekers die van mening zijn dat niet zo zeer de taal zelf maar vooral de context waarin men een taal leert en spreekt een bijzonder grote invloed heeft op ons gedrag en onze gemoedstoestand. Ook de normen en waarden uit verschillende culturen hebben invloed op onze taal en zorgen ervoor dat dingen in een andere taal anders worden waargenomen en ons gedrag verandert. Verscheidene wetenschappers hebben hier onderzoek naar gedaan, gebruikmakend van diverse onderzoeksmethoden en experimenten. Deze studie laat op basis van een systematische literatuuranalyse zien dat het spreken van een vreemde taal invloed heeft op cognitieve processen zoals het nemen van beslissingen en het voelen van emoties. Echter, er werd vastgesteld dat dit effect vooral wordt veroorzaakt door externe factoren die van invloed zijn op taal en cognitieve processen. Concluderend kan worden gesteld dat een vreemde taal er mede oorzaak van is dat mensen andere beslissingen nemen en/of emoties anders waarnemen, maar dat taal daarin zeker niet de bepalende factor is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren