Uitnodigingsplanologie, uitnodigend genoeg? Een onderzoek naar de gangbaarheid van uitnodigingsplanologie als alternatieve strategie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veelal ontbreken de problemen en oplossingsrichtingen voor uitnodigingsplanologie. Wanneer dit in kaart wordt gebracht zouden er beleidsregels geformuleerd kunnen worden en is het duidelijk of uitnodigingsplanologie een gangbare strategie is voor het ruimtelijke beleid. Hierdoor luidt de hoofdvraag: “In hoeverre is uitnodigingsplanologie een gangbare ontwikkelstrategie, gelet op de framing van uitnodigingsplanologie en de problemen door de betrokken actoren?” Dit is onderzocht door middel van de framing theory en de actorentheorie vanuit theoretisch perspectief en via een casestudy (Oosterwold) en kwalitatief onderzoek vanuit het methodische perspectief. Hierna zal er drie hoofdstukken die het veldwerk representeren. Veelal worden er problemen geformuleerd die een voortvloeisel zijn van de uitvoeringskant en niet ten aanzien van het fundament van de uitnodigingsplanologie. Hiermee zien alle actoren een meerwaarde om te ontwikkelen op een manier van Oosterwold en ervaren de actoren dit proces als leerzaam en experimenterend. Problemen worden vaak organisch opgelost en anders via zelfregulering waarbij de overheden alleen optreden om de randvoorwaarden te behouden. Hiermee is de uitnodigingsplanologie een goed alternatief als aanvullende strategie naast de bestaande traditionele planologie. Alleen dient er wel rekening gehouden te worden met de volgende zaken om het als een gangbare strategie te bewerkstelligen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen