''Meer begerig naar een godsdienstles'. De ervaringen van katholieke broeders en zusters bij de Europese (her-)opvoeding van kinderen met een juridisch Europese status in weeshuizen en op scholen in Nederlands-Indië tussen 1924 en 1942.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt gekeken naar de ervaringen van katholieke broeders en zusters bij de Europese (her-)opvoeding van kinderen met een juridisch Europese status in Nederlands-Indië. Ten eerste worden de verwachtingen en eerste ervaringen van de missionarissen duidelijk. Vervolgens wordt gekeken naar de missieplaatsen, de weeshuizen en de scholen voor Europese kinderen onder katholieke leiding. Tot slot wordt duidelijk wat missionarissen verstonden onder een katholieke opvoeding en welke rol religie in dit geheel speelde.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation