Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De borging van publieke belangen staat de afgelopen jaren terecht ter discussie. Bij de verzelfstandiging van publieke taken loopt de inrichting van de governance achter op de maatschappelijke ontwikkelingen en kan het overnemen van instrumenten uit het bedrijfsleven zoals corporate governance codes in de publieke sector voor risico’s zorgen. Door middel van deskresearch en focusgroepen met vertegenwoordigers van verschillende verzelfstandigde organisaties wordt er in dit artikel antwoord gegeven op de vraag; hoe publieke belangen beter in een nieuwe bestuurscode geïncorporeerd kunnen worden. Dit is mogelijk door het publieke belang en maatschappelijke taakstelling van de organisatie meer als uitgangspunt te nemen bij beslissingen én de inrichting van de governance in plaats van een intern en op instrumenten gerichte code. Een HPV modelcode met een gemeenschappelijke kern van principes en functies van goed bestuur geeft organisaties de vrijheid en verantwoordelijkheid om deze functies (en onderliggende bepalingen) in te vullen met voorzieningen die passen in de context en organisatie.Bestuur en intern toezichthouders dienen frequent in gesprek te gaan met formeel georganiseerde tegenkracht en informeel met stakeholders. Op deze wijze wordt geborgd dan men elkaar scherp houdt in verantwoordelijkheden, houding en gedrag en wordt het podium vergroot om elkaar te corrigeren en hiermee het ‘lastige gesprek’ daadwerkelijk ook faciliteert.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen