De blootstelling aan de NIX18-campagne op de impliciete en de expliciete attitude van de ontvanger en de rol van reactance daarbij

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit eerder onderzoek blijkt dat de attitudeverandering bij de beïnvloeding door een (overheids)campagne verschillend kan werken op de impliciete en de expliciete attitude. Ook kan er weerstand tegen de beïnvloeding vanuit een individu ontstaan. Het doel van dit onderzoek was antwoord geven op de vraag: “wat is de rol van de NIX18-campagne op de impliciete en expliciete attitude van de ontvanger en welke rol speelt reactance daarbij?”. De verwachtingen waren dat de NIX18-campagne invloed had op de impliciete attitude en in mindere mate op de expliciete attitude. De rol van reactance en alcoholconsumptie werd hierbij ook onderzocht. Door middel van randomized controlled trial waren de impliciete en de expliciete attitude apart van elkaar onderzocht. Uit de resultaten bleek dat er geen significant verband bestaat tussen de blootstelling aan de NIX18-campagne en de verandering van de impliciete en expliciete attitude. Onafhankelijk van de impliciete en expliciete attitude, speelde reactance geen rol.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen