Samenwerken bij het beoordelen van bovenregionale risico’s. Een onderzoek naar de samenwerking tussen het Analistennetwerk Nationale Veiligheid en de veiligheidsregio’s

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er weinig wordt samengewerkt tussen de veiligheidsregio’s en het ANV. Dit terwijl zowel de veiligheidsregio’s als het ANV ingaan op bovenregionale risico’s. Om erachter te komen waarom er tot op heden nauwelijks is samengewerkt, is in dit kwalitatieve onderzoek een netwerkbenadering gebruikt waarin twee fases van samenwerken in netwerken centraal staan. Uit het onderzoek blijkt dat de verklaring niet zozeer te vinden is in één specifieke fase maar dat de factoren uit de fases onderling gerelateerd zijn aan elkaar. In de totstandkomingsfase hebben de factoren kosten voor het managen van een netwerk, het ontbreken aan een externe prikkel, het soms ontbreken aan intrinsieke urgentie en het abstractieniveau van de kennis van het ANV een negatief effect op de samenwerking bij het beoordelen van bovenregionale risico’s. In de samenwerkingsfase ontbreekt een netwerkmanager en heeft het netwerk geen structuur waardoor de gehanteerde strategieën binnen het netwerk niet gecoördineerd zijn en uiteenlopen. Daarentegen zien de betrokken actoren wel een wederzijdse toegevoegde waarde voor een samenwerking bij het beoordelen van bovenregionale risico’s.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen