Gevoelens bij de komst van statushouders in de omgeving. Een onderzoek naar de negatieve gevoelens van sociale huurders bij de komst van statushouders in de omgeving en de maatregelen die woningcorporaties kunnen implementeren om onveilighidsgevoelens en andere negatieve gevoelens te verminderen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-02-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Zowel autochtonen als allochtonen hebben het gevoel dat er spanning is tussen de twee bevolkingsgroepen. Deze paper geeft een overzicht van de negatieve gevoelens, met in het bijzonder onveiligheidsgevoelens, die sociale huurders ervaren bij de komst van statushouders in de omgeving. Vervolgens worden verbeteringen genoemd die woningcorporaties kunnen implementeren om de negatieve gevoelens te verminderen. Gebaseerd op een deskresearch van wetenschappelijke literatuur, twee rondes van interviews met experts en een enquête onder sociale huurders concludeert deze paper dat er vier categorieën te onderscheiden zijn: sociaal-cultureel, veiligheid, rechtvaardigheid en communicatie. De uitkomsten wijzen erop dat vooral contact tussen statushouders en sociale huurders erg belangrijk is om negatieve gevoelens te verminderen en er meerdere manieren zijn voor woningcorporaties om dit te bevorderen. Daarnaast is het belangrijk begrip en acceptatie voor statushouders te krijgen en zijn er verschillende middelen die woningcorporaties kunnen gebruiken om dit te bevorderen. Dit onderzoek is relevant, omdat het bij kan dragen aan een vermindering van de ervaren spanning tussen autochtonen en allochtonen en daarnaast de integratie van statushouders kan bevorderen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen