Hij, zij of die? Een onderzoek naar de attitude ten aanzien van genderneutraal taalgebruik.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gendergelijkheid omvat het concept waarin iedereen als gelijkwaardig wordt gezien, ongeacht het geslacht van die persoon (Subrahmanian, 2005). Taal speelt hier een belangrijke rol in, aangezien taal onze kijk op de wereld beïnvloedt. Hierdoor is het een machtig middel in de strijd tegen maatschappelijke ongelijkheid (Decock & Van Hoof, 2022). Inclusief taalgebruik omvat het gebruik van woorden die geen stereotypen onderschrijven of negatieve verwachtingen creëren (Koeleman, 2019). De probleemstelling die is onderzocht is geformuleerd in een algemene onderzoeksvraag: hoe hangen factoren van priming, geslacht en attitudes samen met genderneutraal taalgebruik? In een experiment is het effect van priming, attitudes en geslacht op het gedrag met betrekking tot genderneutraal taalgebruik van proefpersonen onderzocht. Dit is onderzocht aan de hand van wetgeving. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat proefpersonen een positieve attitude hebben tegenover gendergelijkheid. Daarnaast blijkt dat zij over het algemeen een negatieve attitude hebben ten opzichte van genderneutraal taalgebruik. Toch maken zij redelijk vaak gebruik van dit type taalgebruik. Daarnaast bleek dat vrouwen positiever waren over gendergelijkheid dan mannen. Ook bleken vrouwen vaker genderneutrale taal te gebruiken dan mannen. Uit de resultaten blijkt daarnaast dat het gedrag van proefpersonen niet verklaard kan worden door hun attitudes of de priming in het onderzoek. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er sprake was van onvoldoende priming, waardoor het effect van mere exposure mogelijk niet is opgetreden. Volgens de theory of planned behavior zou er sprake zijn van een effect van attitude op gedrag. Dit onderzoek liet echter geen verband zien tussen attitude en gedrag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren