Waar is de burger? Een analyse van het totstandkomingsproces van het Klimaatakkoord

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-10-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis is onderzoek gedaan naar het totstandkomingsproces van het Klimaatakkoord en hoe burgers hierin zijn meegenomen. Aan de hand van concepten uit de literatuur rondom procedurele rechtvaardigheid en burgerparticipatie is een evaluatiekader opgesteld, op basis waarvan de documentatie rondom het totstandkomingsproces geanalyseerd is. De concepten die hierbij centraal staan zijn inspraak, transparantie en de behandeling van individuen. Bij de inspraak is er terrein te winnen op het gebied van zeggenschap, representativiteit en de doorwerking van de input van burgers. Er blijkt in zeer beperkte mate gebruikt te zijn gemaakt van de input en aan de klimaattafels zaten vooral partijen afkomstig uit het bedrijfsleven. Omtrent de transparantie is het opmerkelijk dat er weliswaar veel documenten geopenbaard zijn, maar dat de inhoudelijke punten dusdanig geanonimiseerd zijn dat discussies en standpunten aan de onderhandelingstafels niet te reconstrueren zijn. Ten slotte waren er een aantal belemmeringen omtrent de eerlijke, respectvolle behandeling van individuen. Uitgangspunt voor de onderhandelingen was het Regeerakkoord Rutte III, waarin reeds een aantal onderwerpen taboe waren verklaard en de reductiedoelen al in vast waren gelegd. Hierdoor waren er bij voorbaat al een aantal vaststaande normen die het kader boden voor de onderhandelingen. Daarbij was het maatschappelijk middenveld sterk ondervertegenwoordigd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation