De Mediërende Rol van Persoon-Baan Fit tussen Werkfactoren en Duurzame Inzetbaarheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd gekeken naar verschillende voorspellers van duurzame inzetbaarheid. Daarbij werd de mediatie van de eisen-bekwaamheid fit tussen fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid, en de mediatie van de behoeften-aanbod fit tussen autonomie en duurzame inzetbaarheid onderzocht. In totaal hebben 72 operators en technici, 71 mannen en 1 vrouw, binnen Danone Nutricia deelgenomen. Dit werd gedaan door middel van het invullen van vragenlijsten die betrekking hadden op de onderzochte variabelen. De data werd zowel online als fysiek verzameld. Uit de resultaten komt naar voren dat (marginaal-)significante positieve relaties bestaan tussen autonomie, de behoeften-aanbod fit en duurzame inzetbaarheid. De mediatie is net niet significant. In de mediatie van de eisenbekwaamheid fit tussen fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid zijn geen significante relaties aangetoond. Het bevorderen van autonomie en de behoeften-aanbod fit zou kunnen helpen om duurzame inzetbaarheid te verbeteren in organisaties. Keywords: fysieke belasting, autonomie, eisen-bekwaamheid fit, behoeften-aanbod fit, duurzame inzetbaarheid
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme