De juiste houding aannemen of een onjuiste houding voorkomen? Effecten en onderliggende processen van het gebruik van negaties binnen winst- en verliesframes in de persuasieve gezondheidscommunicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zijn effecten gevonden van negaties binnen winst- en verliesframes in de arts-patiëntcommunicatie en daarom wordt in dit onderzoek onderzocht of dat ook in de persuasieve gezondheidscommunicatie het geval is. Er is een experiment met een 2 (winstframe versus verliesframe) x 2 (negatie versus affirmatie) tussenproefpersoonontwerp uitgevoerd met verwachting en emotie als mediatoren (moderated mediation). Proefpersonen kregen een online flyer te zien over het aannemen van de juiste houding tijdens het werken achter een computer of laptop om RSI te voorkomen. Vervolgens werd een online vragenlijst ingevuld met vragen over attitude, intentie, verwachting van de effectiviteit van het gezondheidsgedrag en emotie. Er zijn slechts enkele effecten van negaties binnen winst- en verliesframes naar voren gekomen. Zo bleek een winstframe bij deze boodschap effectiever en lijkt het daarbinnen aan te raden om vooral affirmaties te gebruiken. De mediërende rol van verwachting en emotie werd niet bevestigd, maar bleken deels wel effect te hebben op de overtuigingskracht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren