To go, or not to go, that’s the question.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie is aan de hand van de kennis over theatermarketingstrategieën en doelgroepsegmentatie een verkennend onderzoek gedaan naar theatermarketing op tekstniveau door middel van framing. Met een casus (namelijk Nijmeegse theaters) is onderzocht in hoeverre theaters zich in hun promotieteksten bedienen van handelings- c.q. attribuutframes om theaterbezoekers met een intrinsieke of extrinsieke motivatie te bereiken. In het geval van intrinsiek gemotiveerde bezoekers zou een bericht idealiter geframed kunnen worden met een attribuutperspectief en als het om extrinsiek gemotiveerde bezoekers gaat, zou een bericht idealiter geframed zijn met een handelingsperspectief. Dit onderzoek tracht een vertaalslag maken naar tekstniveau door middel van de cognitieve strategie framing. De theaters zenden vooral berichten over inhoud van hun voorstellingen en dit is voor de theaterbezoeker van groot belang. De bezoeker hecht echter ook waarde aan de complete theaterervaring en dit is niet terug te vinden in de theaterpromotie: er worden nauwelijks handelingsframes toegepast.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren