"U heeft mij in 1 chat beter geholpen dan mijn psycholoog in meer dan 50 gesprekken!" Een analyse van complimenten in counselingchats.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-01-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Online counseling is een nieuwe manier van hulp bieden aan mensen met een psychische stoornis of verslaving. Counselors kunnen verschillende gesprekstechnieken toepassen om cliënten van deze hulp te voorzien. Eén van die technieken is het gebruik van complimenten. In deze studie zal de interactionele werking van complimenten in counselingchats centraal staan. Deze studie onderzoekt hoe complimenten worden vormgegeven, wie (cliënt of counselor) de complimenten geeft, in welke fase van het gesprek ze voorkomen en hoe er op de complimenten wordt gereageerd. Data zijn afkomstig van een corpus van 40 chats van de Nederlandse alcohol- en drugsdienst Trimbos Instituut en 310 chats van hulporganisatie Korrelatie. Er wordt gebruikgemaakt van (digitale) conversatieanalyse om de data te analyseren. De analyses tonen aan dat complimenten in een derde deel van de counselingchats voorkomen. Complimenten door de counselor komen voor in drie fases van de chat: bij aanvang van de chat: hier is het compliment vaak onderdeel van meerdere handelingen in de openingsconventie, waardoor de ontvanger vaak niet op het compliment reageert; na de formulering van het probleem en de hulpvraag: hiermee motiveert de counselor de cliënt op dezelfde voet door te gaan, en aan het eind van de chat: hiermee geeft de counselor richting over welke stappen de cliënt na afloop van de chat gaat nemen. Er komen in de counselingchats twee typen voor van complimenten door de cliënt, namelijk complimenten aan de chatservice in het algemeen en uitgebreide persoonlijke complimenten. Er komen drie typen complimentresponsen door de cliënt en de counselor voor, namelijk negeren, accepteren en afzwakken. Het compliment afzwakken vindt op drie manieren plaats: door middel van lofafzwakking, het teruggeven van een compliment of door niet in te stemmen met een compliment. In voorgaand onderzoek is veelal onderzocht hoe complimenten werken in mondelinge interactie. Deze studie laat zien hoe complimenten werken in online chatcounseling en biedt counselors handvatten hoe complimenten in te zetten om cliënten optimaal hulp te bieden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren