Het effect van handgebaren in politieke speeches op overtuiging van het publiek via de perifere en de centrale route.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Meerdere onderzoeken tonen aan dat er een relatie lijkt te bestaan tussen het gebruik van handgebaren in politieke speeches en overtuiging van publiek. Eerder onderzoek laat zien dat er reden is om af te vragen of er verschil bestaat in effect van handgebaren op overtuiging tussen de twee verschillende informatieverwerkingsroutes die iemand kan volgen: de perifere en de centrale route. Dit onderzoek biedt inzicht door beide routes te betrekken en naar onderling verschil in overtuiging door middel van handgebaren te kijken. De resultaten laten een hoofdeffect van handgebaren zien bij vier van de vijf aspecten van overtuiging. Een interactie-effect tussen handgebaren en consequentiebetrokkenheid trad op bij twee aspecten van overtuiging. Deze resultaten laten zien dat handgebaren op bepaalde aspecten van overtuiging meer invloed uit kunnen oefenen via de perifere route, dan via de centrale route. Dit onderzoek geeft nieuw inzicht in de overtuiging van handgebaren en biedt basis voor vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren