Groene samenwerking op bedrijventerreinen - Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van publiek private samenwerking voor de vergroening van Nederlandse bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het overheidsprogramma ´Werklandschappen van de toekomst´ heeft als doel om de bedrijventerreinen in Nederland te vergroenen. Veel van deze terreinen zijn namelijk verouderd, versteend en leiden daarom onder een matige ruimtelijke kwaliteit. Het doel van deze scriptie is om enerzijds de problematiek op bedrijventerreinen te benadrukken en te laten zien op welke manieren vergroening belangrijk is voor verbetering van de situatie. Daarnaast wordt onderzocht waar de kansen liggen voor een publiek-private samenwerking (PPS) bij de realisatie van deze vergroening. Hiermee wordt ook geprobeerd relevante inzichten te bieden voor de toepassing van het programma Werklandschappen van de toekomst. De hoofdvraag luidt dan ook als volgt: Waar liggen de kansen voor samenwerking tussen publieke en private actoren bij de implementatie van groenere bedrijventerreinen in Nederland? Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er een vergelijkende casestudie uitgevoerd met bedrijventerrein TPN-West te Nijmegen en Handelscentrum Bergerweg te Sittard als casussen. Hiervoor zijn zowel gemeenteambtenaren als medewerkers van bedrijven(verenigingen) geïnterviewd en zijn er relevante beleidsdocumenten gebruikt. Beide zijn vervolgens geanalyseerd door middel van een thematische inhoudsanalyse. Technische en ruimtelijke veroudering blijken het meeste voor te komen op beide bedrijventerreinen. De ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen blijkt afhankelijk van veranderlijke factoren en is daarmee een intersubjectief begrip. In het kader van deze intersubjectiviteit blijken er zowel nu als in de toekomst steeds meer eisen aan deze ruimtelijke kwaliteit vast te komen zitten, waarbij ook vergroening steeds belangrijker wordt. Vergroening kan zowel belangrijke milieu- als sociale functies aan bedrijventerreinen leveren. In de praktijk vertaalt men deze functies liever naar financiële voordelen. Daarnaast blijken er ook nadelen aan vergroening te zitten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen