Agenda setting van het nieuwe wonen: Een casestudy naar agenda setting van functiemenging binnen de gemeenten Amsterdam en Rijswijk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland heeft een sterk tekort aan woningen. De hedendaagse schatting is dat er een tekort is aan 300.000 woningen. Sommige gemeenten hebben in hun beleid voor een nieuwe oplossing gekozen om meer woningen te realiseren. Die nieuwe oplossing is op bedrijventerreinen woonfuncties toe te staan, oftewel functiemenging. Tot voor kort was functiescheiding de norm in Nederland. Dit onderzoek verklaart het ontstaan van functiemenging in Nederland doormiddel van agenda-setting theorie. Dit onderzoek hanteert de hoofdvraag: “Hoe komt functiemenging op de agenda bij de gemeenten en heeft dit invloed op het vervolgens geformuleerde beleid?” Hierbij werden twee gemeente als casus genomen, namelijk Amsterdam en Rijswijk. Om de vraag te kunnen beantwoorden zijn er interviews gedaan met medewerkers van de gemeenten, planologisch adviseurs en ondernemingsverenigingen. Ook zijn beleidsdocumenten onderzocht. Hieruit bleek dat niet iedere gemeente evenveel inspraak gaf van buitenaf en dat gemeente die dat wel deden minder functiemenging hadden in hun beleid. Verder werd het duidelijk dat de voornaamste reden voor de functiemenging in gemeenten die recentelijk over zijn gegaan tot functiemenging, de trendvorming rondom functiemenging is. Andere grote gemeenten zoals Amsterdam gingen hun voor, waardoor functiemenging voor hun nu interessanter is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen