Het effect van perspectief in narratieven op identificatie en overtuiging.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-01-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek tracht de invloed van perspectief op identificatie en overtuiging in kaart te brengen. Een dergelijke invloed zou meer inzicht kunnen bieden in het effectief inzetten van narratieven in de persuasieve (gezondheids-)communicatie. Het onderzoek is opgezet als experiment. Ieder van de 128 respondenten kreeg één van de vier tekstversies over gezonder eten, uitsluitend verschillend in vertelperspectief, te zien. Vervolgens vulde zij de bijbehorende vragenlijst in. Hieruit bleek dat er geen significant effect van vertelperspectief was op de identificatie noch op de overtuiging ten opzichte van gezond eten. Ter controle werd ook transportatie gemeten. Ook transportatie bleek geen significant effect te hebben op de overtuiging. Naast deze effecten is er gekeken naar de man-vrouwverschillen in identificatie. Hieruit bleek dat mannen zich niet meer identificeerden met mannen en vrouwen zich niet eerder identificeerde met vrouwen. Wel is er een positief verband tussen gelijkenis en identificatie gevonden. Een hogere gelijkenis leidt tot een hogere mate van identificatie. Dit is in lijn met eerder onderzoek van bijvoorbeeld Cohen (2001). Doordat er in eerdere studies wel effecten van perspectief op identificatie en overtuiging zijn gevonden is het belangrijk om verder onderzoek naar het effect van perspectief op identificatie en overtuiging uit te voeren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren