Bewoners aan zet? Een onderzoek naar de wijze waarop CPO- zelfbeheerinitiatieven en instituties omtrent lokaal beleid voor wijkontwikkeling elkaar beïnvloeden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop CPO- en zelfbeheerinitiatieven en instituties omtrent lokaal beleid voor wijkontwikkeling elkaar beïnvloeden. Met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en zelfbeheer wordt bewoners de mogelijkheid geboden om zelf een woning en woonomgeving te realiseren die aansluit op de eigen woonwensen. Echter, lokale overheden handelen op basis van bestaande instituties waardoor zij niet goed in staat blijken te zijn om een open houding aan te nemen ten aanzien van deze vormen van zelforganisatie. Uit eerder onderzoek (Boonstra, 2010; Van Dam, Eshuis & Aarts, 2008) komt wel naar voren dat instituties barrières opwerpen voor CPO en zelfbeheer, maar er is nog niet veel bekend over de aard van de barrières en hoe bewonersgroepen daarmee omgaan. Ook is nog onduidelijk welke invloed CPO- en zelfbeheerinitiatieven op bestaande instituties hebben en of deze instituties mogelijkerwijs worden aangepast. Omdat inzicht in de beïnvloeding tussen CPO- en zelfbeheerinitiatieven en instituties omtrent lokaal beleid voor wijkontwikkeling de richting wijst waarin mogelijk een oplossing kan worden gezocht, luidt de centrale vraag van dit onderzoek als volgt: “Hoe beïnvloeden CPO- en zelfbeheerinitiatieven en instituties met betrekking tot het lokale beleid voor wijkontwikkeling elkaar en hoe kunnen we de gevolgen daarvan begrijpen?”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen