De toekomstige militair: tevreden en toekomstbestendig. Een onderzoek naar de transitie binnen de HR-proeftuinen bij defensie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-04-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzocht in hoeverre militairen bereid zijn om mee te gaan in de transitie van de HR-proeftuin bij de Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, documentenanalyse en daarnaast zijn interviews afgenomen met zowel proeftuinleiding als de militairen waarop de verandering van toepassing is. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een redelijk hoge mate van veranderbereidheid onder proeftuinmilitairen. Omdat zij de noodzaak van de verandering inzien en de positieve gevolgen begrijpen, hebben zij een positief beeld over de proeftuin en het bijbehorende proeftuincontract. De tijdige en informatieve communicatie vanuit de eenheid heeft hieraan bijgedragen. Ook hun collega’s en leidinggevenden hebben deze positieve houding. Bovendien is de keuze om de proeftuin te betreden vrijblijvend, waardoor zij geen druk ervaren om mee te moeten veranderen. Wel zijn er op het gebied van communicatie en participatie verbeterpunten te bespeuren. De militairen ervaren namelijk onzekerheid over het individuele proeftuintraject, omdat vaak niet zeker is wanneer zij daadwerkelijk aan de slag kunnen met een opleiding. Mede hierdoor hebben zij het gevoel dat de communicatie niet waarheidsgetrouw is. Bovendien hebben vooral jongeren behoefte aan meer participatiemogelijkheden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation