Een vluchteling in dienst, waarom zou je?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Arbeidsparticipatie is belangrijk voor een goede lange termijn integratie van vluchtelingen in Europa. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de motieven en bezwaren van bedrijven om vluchtelingen in dienst te nemen, door een casestudy uit te voeren naar de situatie van technische bedrijven in de regio Brainport. Dit onderzoek heeft daarin een toetsend karakter: er wordt getest of de bezwaren en motieven uit de theorie ook daadwerkelijk spelen bij bedrijven in de praktijk. Uiteindelijk bleken het hebben van de juiste competenties, diversiteitsmanagement en de uitstraling van het bedrijf de belangrijkste motieven. De taalbarriere, cultuurverschillen, gezondheidsaspecten en extra lasten en restricties bleken het meest genoemd als bezwaar. Hiermee zijn de meeste bezwaren en motieven uit de literatuur verworpen of opnieuw geformuleerd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen