Stedelijke interventies voor hardlopers

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-10-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen jaren neemt onder de bevolking de mate van beweging steeds meer af. Het doel van dit onderzoek is: om een beeld te krijgen hoe stedelijke interventies de stedelijke ruimte aantrekkelijker kunnen maken voor hardlopen. Aan de hand van het doel van het onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: ‘Welke stedelijke interventies hebben een positief effect op het hardloopgedrag van de stedelijke bevolking?’ Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: - Hoe hebben stedelijke interventies invloed op het hardloopgedrag? - Welke stedelijke interventies hebben invloed op het hardloopgedrag? - Wat is de mate van invloed van de verschillende doelgebieden op het hardloopgedrag? Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden is er van al bestaande literatuur, interviews en kwantitieve data van Strava gebruik gemaakt. De kwantitatieve data van Strava bestaat uit een heatmap. Ook is er een casestudie van Nijmegen gedaan. Zo zijn de interviews gedaan met sleutelfactoren in Nijmegen op het gebied van hardlopen of stedelijke interventies. Aan de hand van de data is een tabel gemaakt met hierin de verschillende stedelijke interventies uiteengezet en hoe deze invloed hebben op de stedelijke omgeving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen