Betty Friedan en het Sameness/Difference-debat

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er bestaat een spanning tussen het ideaal van gendergelijkheid en de realiteit van genderverschillen. Deze spanning komt naar voren in het sameness/difference-debat. Volgens de sameness-benadering kan gendergelijkheid worden behaald door mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Deze benadering kan echter tot seksisme leiden doordat er een mannelijke standaard heerst waar de vrouw niet aan voldoet. Volgens de difference-benadering zou de vrouw gecompenseerd moeten worden, zodat er gelijkheid in uitkomst ontstaat. Het compenseren van de vrouw leidt echter tot seksistische stereotypen. Betty Friedan neemt, met haar drie hoofdwerken, meerdere posities in dit debat aan. Het werk van Friedan laat zich daardoor goed lenen voor het maken van een reconstructie van dit feministische debat.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation