De Keizer en de Koopman: Over hoe de Byzantijnse staat in de hoofdstad en de provincie omging met islamitische handelaren in tijden van oorlog (ca. negende - elfde eeuw).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Waren islamitische handelaren welkom op Byzantijns grondgebied gedurende de Byzantijns-Arabische oorlogen? In deze scriptie wordt nader ingegaan op deze en gerelateerde vraagstukken. Lang werd aangenomen dat de oostmediterrane commerciële wereld na de Arabische opmars in verval raakte en dat het zich lastig herstelde, maar recent onderzoek toont aan dat handelsintensiteit juist toenam. Of de Byzantijnse staat islamitische handelaren afkomstig uit vijandelijk grondgebied binnen haar grenzen toeliet is echter een nog onbelicht onderwerp. Aan de hand van het ‘core-periphery model’ is comparatief onderzoek gedaan naar de omgang van de Byzantijnse staat met islamitische handelaren in zowel de hoofdstad als in de oostelijke Byzantijnse provincie van Antiochië. Er is gebleken dat oorlog kon leiden tot commerciële reguleringen, maar dit beperkt zich sterk tot de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel, het politieke centrum. Zoals zal blijken opereert de periferie of provincie op politiek en commercieel vlak vrijwel autonoom van het centrum van het rijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation