Las revoltosas regiones del norte de España.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2023-07-13
Language
es
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit bachelorwerkstuk analyseert de representatie van de Baskische en Galicische identiteit in de documentaire Brieven aan de rest van Spanje (2021). De onderzoeksvraag van dit werk luidt: “Hoe representeert de documentaire Brieven aan de rest van Spanje (2021) de Baskische en Galicische identiteit?” In de documentaire correspondeert documentairemaker Stef Biemans met een selecte groep inwoners van verschillende Spaanse regio’s middels handgeschreven brieven en interviews, in een poging het land beter te leren kennen en meer inzicht te verkrijgen over thema’s die in 2020 het Spaanse nieuws domineerden. In het eerste hoofdstuk wordt het theoretisch kader besproken, uitgaande van de theorie over representatie. Hierin worden belangrijke begrippen zoals ‘identiteit’, ‘cultuur’ en ‘stereotypering’ toegelicht. Ook wordt het thema identiteit hier gekoppeld aan de regionale identiteiten van Baskenland en Galicië, en wordt er ingegaan op de verstandshouding tussen beide regio’s en Spanje als natie. In het tweede hoofdstuk wordt de methodologie uitgelegd. Hier worden de verschillen uitgelegd tussen documentaires en fictiefilms en wordt een documentaire toegelicht vanuit het perspectief dat deze altijd open zou staan voor herwaardering, toe-eigening en manipulatie. Ten slotte wordt hier toegelicht dat een documentairemaker invloed heeft op hoe een documentaire wordt geïnterpreteerd door het publiek. Uit de analyse is gebleken dat Stef Biemans bepaalde feiten manipuleert en zo zijn eigen versie van de geschiedenis aan het publiek toont, en dat hij zowel Baskenland als Galicië in 2021 portretteert als regio's waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en waar voornamelijk oude gewoonten en ideeën lijken te overheersen. Sleutelwoorden: representatie, identiteit, cultuur, stereotypen, documentaire, interpretatie
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren