De invloed van een groene leefomgeving op de gepercipieerde gezondheid van bewoners van kwetsbare wijken

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De gezondheidsproblematiek in kwetsbare wijken vraagt om onderzoek naar factoren die de gezondheid van kwetsbaren kunnen verbeteren. De hoofdvraag in deze studie luidt: “In hoeverre is er een verband tussen een groene leefomgeving en de gepercipieerde gezondheid van bewoners in kwetsbare wijken met een lage sociaal economische status?” Hierbij is ook onderzocht wat de invloed is van drie mogelijk mediërende factoren tussen een groene leefomgeving en gepercipieerde gezondheid. Deze factoren zijn: stresservaring, sociale contacten die in groene ruimten plaatsvinden en fysieke activiteit. Voor dit onderzoek zijn enquêtes afgenomen onder bewoners van kwetsbare wijken in drie verschillende steden in Nederland. De resultaten wijzen erop dat een hogere waardering van groen in kwetsbare wijken gerelateerd kan worden aan meer contacten met groen, ofwel het vaker bezoeken van groene ruimten. Ook blijkt een toename in het aantal contacten met groen gerelateerd aan een betere gepercipieerde gezondheid onder bewoners van deze wijken. Dit positieve verband is significant en blijkt voornamelijk gemedieerd te worden door fysieke activiteit: meer (contact met) groen kan leiden tot meer fysieke activiteit, wat bijdraagt aan een betere gepercipieerde gezondheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen