De verbinding tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein. In strijd tegen radicalisering binnen de gemeente Zwijndrecht

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2023-05-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit afstudeeronderzoek is onderzocht hoe het zorgdomein en het veiligheidsdomein kunnen samenwerken om radicalisering tegen te gaan in de gemeente Zwijndrecht. Daartoe is eerst gekeken wat netwerken zijn en welke factoren bijdragen aan effectieve netwerken. Uit de literatuur blijkt dat de factoren voor effectieve netwerken zijn: vertrouwen, aantal netwerkleden, gezamenlijke netwerkdoelen, competenties op netwerkniveau en toewijding. Daarnaast is ook gekeken naar wat radicalisering is en welke fasen een individu doormaakt of kan doormaken bij radicalisering. Uit de literatuur blijkt dat deze fasen de gevoeligheid fase, de groepslid fase en de actie fase zijn. De methode van dataverzameling is semi-gestructureerd interview en de techniek van data-analyse is coderen. Op basis van de interviews zijn bevindingen geanalyseerd en de deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. Als antwoord op de hoofdvraag is naar voren gekomen dat de gemeente Zwijndrecht zich moet richten op de preventie van radicalisering binnen haar gemeente. Een individu in de gevoeligheid fase is namelijk nog niet geradicaliseerd. De preventie van radicalisering vergt samenwerking tussen de gemeente en de organisaties binnen de gemeente. In de samenwerking zien organisaties graag nog verbeteringen op het gebied van het zetten van gezamenlijke doelen, delen van informatie, en houden van bijeenkomsten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen