De Effectiviteit van de AST-T om in een Subklinische Groep Affectieve Evaluaties over Financiële Zorgen te Modificeren

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-02-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek was gericht op het testen van de effectiviteit van de Affective Simon Task – Training (AST-T) in het modificeren van impliciete associaties tussen een stimulus en een respons te trainen, bij een subklinische steekproef van studenten met excessieve financiële zorgen. Daarnaast werd onderzocht of deze trainingseffecten van de AST-T kunnen leiden tot een verandering in de affectieve evaluatie van deze stimulus met behulp van de Single Target – Implicit Association Test (STIAT). Een steekproef van 45 studenten, geselecteerd op een hoge mate van financiële zorgen, kregen tijdens de AST-T woorden gepresenteerd. Deze woorden waren geselecteerd uit een relevante categorie (financiële zorgen) en een irrelevante categorie (huishouden) voor de huidige steekproef. Afhankelijk van de spelling van het woord (correct of incorrect), moest de deelnemer hardop reageren door ‘goed’ of ‘fout’ te zeggen. Door het aantal gepresenteerde correct financiële woorden (d.w.z. trainings-congruente trials) en incorrect gespelde huishoudelijke woorden (d.w.z. trainings-incongruente trials) te manipuleren, werden deelnemers in de positieve conditie getraind om een positieve associatie te ontwikkelen met financiële woorden en negatieve associaties met huishoudelijke woorden. In de neutrale conditie reageerde deelnemers met een respons die niet affectief was, namelijk ‘0’ of ‘1’. Resultaten lieten zien dat zowel de positieve als neutrale AST-T effectief was in het trainen van impliciete associaties tussen stimulus en respons in de gewenste richting, door een snellere reactietijd bij de congruente trials dan de incongruente trials. Echter, een transfereffect werd niet gevonden bij de Single-Target Implicit Association Test, wat aangeeft dat de AST-T niet in staat was om de affectieve evaluatie van de getrainde stimuli te veranderen. Toekomstig onderzoek zou een voormeting van de STIAT kunnen implementeren om de verandering door de AST-T duidelijker te krijgen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme