Experimentele studie naar de impact van een nauwkeurige communicatiestijl op werkstress en bevlogenheid bij werknemers.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-04-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Werkstressmodellen en eerder onderzoek impliceren dat feedback van leidinggevenden de mate van werkstress bij werknemers kan verminderen en bevlogenheid kan bevorderen. Met de huidige studie werd beoogd te onderzoeken of een nauwkeurige communicatiestijl in feedback van leidinggevenden zorgt voor minder werkstress en meer bevlogenheid bij werknemers, ten opzichte van een onnauwkeurige communicatiestijl. Een nauwkeurige communicatiestijl komt het meest overeen met de kenmerken van de feedbackregels uit de literatuur, die in adviesboeken veelal worden gebruikt als richtlijn voor effectieve feedback. De verwachtingen zijn onderzocht met behulp van een analoog video-experiment, waarbij 52 proefpersonen keken naar een video van een feedbackgesprek tussen een leidinggevende en werknemer. Er waren twee versies van de video, waarvan één met een leidinggevende met een nauwkeurige communicatiestijl en één met een leidinggevende met een onnauwkeurige communicatiestijl. De afhankelijke variabelen waren werkstress en bevlogenheid. Er werden twee meetinstrumenten voor werkstress gebruikt. Tijdens de video werd fysiologische werkstress gemeten door hartslagfrequentie en huidgeleiding. Vervolgens werd zelfgerapporteerde werkstress gemeten met behulp van een vragenlijst. Feedback van een leidinggevende met een nauwkeurige communicatiestijl zorgde marginaal voor minder zelfgerapporteerde werkstress dan feedback van een leidinggevende met een minder nauwkeurige communicatiestijl. De nauwkeurigheid van de communicatiestijl had geen effect op fysiologische werkstress en bevlogenheid. De resultaten roepen de vraag op of leidinggevenden een communicatiestijl aan kunnen leren, of dat het een onlosmakelijk onderdeel is van hun persoonlijkheid. Vervolgonderzoek moet antwoord geven op deze vraag. Echter, leidinggevenden kunnen uit deze studie meenemen dat ze door het toepassen van de feedbackregels, in ieder geval de eigen beleving van werkstress bij werknemers zouden kunnen verminderen. Zo kunnen leidinggevenden een eerste bijdrage leveren aan het verminderen van werkstress, burnout en ziekteverzuim.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren