Discriminatie tijdens het solliciteren met een Twents accent; kan het voorkomen worden?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De bachelorscriptie had als doel om te onderzoeken hoe de negatieve impact van een niet-standaardeffect verminderd kon worden in sollicitatiegesprekken. In dit onderzoek is gekeken naar het Twents accent, waarbij als hoofdonderwerp is gekeken naar de interventie prejudice control. Hierbij werden proefpersonen bewust gemaakt van de vooroordelen die zij hadden over accenten, om zo hopelijk de negatieve vooroordelen weg te nemen. De data is verzameld wegens een vragenlijst in de service qualtrics, 150 proefpersonen deden mee. In SPSS is de Qualtrics data geanalyseerd. Dit gebeurde door middel van tweeweg anova's en een onafhankelijke t-toets, om zo hypotheses te kunnen bevestigen of verwerpen. Uiteindelijk bleek dat de sollicitant met het Twents accent op alle dimensies (competent, sociaal, dynamiek en hirability) slechter werd beoordeeld dan de sollicitant met het Standaardnederlands accent. De prejudice control heeft ook niet bijgedragen aan positievere evaluaties van het Twents accent. Het bleek zelfs dat proefpersonen opgegroeid in Overijssel de sollicitant met het Twents accent minder competent inschatten dan proefpersonen opgegroeid in andere provincies.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren