Voorzien in het (on)voorziene. Een evaluatie van de weergave van dreiningen in de Rijksbrede Risicoanalyse van 2022

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2022 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid de Rijksbrede Risicoanalyse uitgebracht. Daarin zijn de belangrijkste dreigingen voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden weergegeven. Dit onderzoek bevat een evaluatie op de weergave van dreigingen in de Rijksbrede Risicoanalyse. In het theoretisch kader is er vanuit beleidsvervreemding en evidence-based policy gekomen tot een beoordelingskader met geschikte evaluatiecriteria. Deze criteria zijn meegenomen in de semigestructureerde interviews om te onderzoeken in hoeverre de weergave van dreigingen (via scenario’s) in de Rijksbrede Risicoanalyse afdoende aanknopingspunten geeft voor de vormgeving van veiligheidsbeleid. Aanvullend op de interviews is een documentanalyse uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de NCTV afdoende aanknopingspunten uit de Rijksbrede Risicoanalyse haalt voor de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de Veiligheidsregio’s in Nederland gebruiken de Rijksbrede Risicoanalyse voor het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel. De Rijksbrede Risicoanalyse is daarmee een document dat volgens de respondenten van dit onderzoek niet kan ontbreken en zinvolle input levert voor de vormgeving van veiligheidsbeleid. De evaluatie heeft ook geleid tot verbeterpunten die het ANV kan meenemen voor een volgende risicoanalyse. De verbeterpunten richten zich op het versterken van onderling contact, enkele aanpassingen in de vormgeving en de abstractieniveaus en het onderdeel weerbaarheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen