Naar een competentieprofiel van gemeentelijke ambtenaren in de context van datagedreven besluitvorming: een grounded theory benadering

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-03-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is een competentieprofiel geschetst van gemeentelijke ambtenaren die betrokken raken bij projecten in de context van datagedreven besluitvorming. Gezien het gebrek aan literatuur over dit onderwerp, worden in dit onderzoek percepties van gemeentelijke ambtenaren uit de praktijk over benodigde competenties onderzocht. Daartoe is een grounded theory benadering. Er is eerst een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. In de eerste plaats om inzicht te krijgen in datagedreven besluitvorming en het competentiebegrip. Daarnaast zijn verschillende competenties en bijbehorende componenten in de literatuur verkend. Daartoe is literatuur ten aanzien van competenties, 21st century skills en digitale vaardigheden gehanteerd. Deze eerste inzichten hebben gefungeerd als aanknopingspunten en hebben geholpen bij het analyseren van verzamelde data. Ten behoeve van de dataverzameling zijn 17 semigestructureerde interviews afgenomen met gemeentelijke ambtenaren van de gemeente Helmond. Specifiek zijn dit gemeentelijke ambtenaren die betrokken zijn bij projecten in de context van datagedreven besluitvorming. De interviews zijn volledige getranscribeerd en in verschillende stappen gecodeerd (initial, focused en thematical coding). Dit resulteerde in de ontwikkeling van een nieuw conceptueel model. Deze vormt een competentieprofiel voor gemeentelijke ambtenaren die betrokken raken bij projecten in de context van datagedreven besluitvorming.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen