Netwerken, actoren en rollen. Een verkennend onderzoek naar de provincie Utrecht als centrale actor en haar rollen in de regio Utrecht omtrent de omgevingswet

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-12-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis is onderzocht of de Provincie Utrecht, als centrale actor, meerdere rollen inneemt en als dit zo is welke factoren dit verklaren. Aan de hand van literatuuronderzoek en diepte-interviews is vastgesteld dat verklaard kan worden dat de Provincie Utrecht in verschillende samenwerkingen meerdere rollen tegelijk inneemt. Het betreft vier rollen die zijn afgeleid van de sturingsfilosofie van de Provincie Utrecht te weten: stimuleren, participeren, realiseren en reguleren. Het innemen van deze rollen wordt verklaard door de factoren complexiteit in het netwerk, het soort netwerk in een samenwerking en een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation