De relatie tussen humorsoorten en attitudes op Twitter gedurende de Europese #vluchtelingencrisis

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op Twitter gebruiken Nederlanders de hashtag ‘#vluchtelingen’ regelmatig in combinatie met humor. Deze studie onderzoekt hoe humor zich kenmerkt in deze tweets. Hiervoor wordt het tijdsverloop van humor onderzocht. Daarnaast worden tweets gecodeerd op humorsoorten en attitudes om middels een chi-kwadraattoets verschillen te ontdekken in de mate van humorgebruik en gebruik van humorsoorten in relatie tot attitudes (positief/neutraal/negatief). Uit de resultaten blijkt dat het aantal humoristische tweets tegelijk stijgt met de publicaties van belangrijke nieuwsberichten. Burgers met een negatieve attitude gebruiken significant meer humor en burgers met een neutrale of positieve attitude significant minder. Negatieve burgers gebruiken significant meer beledigingen, ironie en overige humor en significant minder grappen. Neutrale burgers gebruiken significant meer overige humor en significant minder beledigingen en ironie. Deze studie biedt nuttige inzichten voor vluchtelingenorganisaties; tweets met ironie of beledigingen duiden vaak op negatieve attitudes. Door deze humorsoorten te monitoren krijgen vluchtelingenorganisaties inzicht in de publieke opinie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren