De invloed van de werkomgeving op de ouderschapsverlofopname van mannelijke gemeenteambtenaren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds vaker erkennen overheidsinstanties de meerwaarde van een goede werk-privébalans voor zowel medewerker als organisatie. Werk-familiebeleid, een instrumentarium gericht op het faciliteren van de combinatie werk en zorg, biedt HR-medewerkers in de publieke sector de potentie om de vitaliteit van ambtenaren te waarborgen. Er is echter vooral bij mannen sprake van ondergebruik van dergelijke regelingen; zo ook van ouderschapsverlof. Naast de financiële situatie lijken vooral kenmerken van de werkomgeving mee te wegen in de besluitvorming omtrent gebruik van ouderschapsverlof. Middels dit vignetonderzoek is in kaart gebracht welke werkomgevingsfactoren de ouderschapsverlofopname van mannelijke gemeenteambtenaren verklaren. Een totaal van 572 vignetten is afgenomen in Nijmegen, een selectie van de Drechtsteden en in G4-gemeenten. De resultaten geven aanleiding te concluderen dat de perceptie van de werkomgeving ertoe doet, waarbij de factor carrièreconsequenties door verlofopname de grootste invloed op het opnamecijfer had. Conform de verwachting bleek dat de ambtenaren gevolgen voor de arbeidscarrière zwaarder meewogen, naarmate zij een grotere werkambitie hadden. Dat carrièreconsequenties nauwelijks een rol speelden bij ambtenaren met een lage werkambitie, laat zien dat de relatie tot verlofopname genuanceerd ligt. Steun van de leidinggevende en steun van collega’s hadden daarnaast een positief effect op het gebruik van ouderschapsverlof. De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen het belang van een volwaardige positie voor mannen in het debat omtrent werk-familieproblematiek, met meer oog voor hun specifieke context en hun potentiële vaderschapsambitie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation