Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen : Een onderzoek naar de belevingswaarde van ruimtelijke kwaliteit op monofunctionele en multifunctionele bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de bachelorscriptie die voor u ligt is er onderzoek gedaan naar ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Daarbij is er onderzocht of er ruimtelijke kwaliteitsverschillen tussen monofunctionele en multifunctionele bedrijventerreinen bestaan en wat voor invloed functiemenging heeft op de ruimtelijke kwaliteit. Onderzoek van het Ruimtelijke Planbureau geeft aan de samenleving bedrijventerreinen ‘lelijk’ vindt en grote gebouwen het zicht op het landschap belemmeren (Piek et al., 2007). Daarnaast is er mede door het onderling beconcurreren van gemeenten sprake van een uitgifte van grond voor bedrijventerreinen door gemeenten over de periode van 1987-2005 van gemiddeld 1.130 hectare per jaar, waardoor er weinig tot geen schaarste aanwezig is op de bedrijventerreinenmarkt (Gordijn, Renes & Traa, 2007). Het gevolg hiervan is dat veel bedrijventerreinen te snel verouderen, er te veel en goedkoop aanbod van bedrijventerreinen is, de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing van de greenfields als matig wordt ervaren (Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen, 2008). Vanwege de bedrijventerreinenproblematiek hebben de minister van Economische Zaken en de minister van VROM de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB) formeel ingesteld om een advies uit te brengen. Een van de kernpunten waar het advies zich over uitspreekt is de vaak matige ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen, waarbij de ruimte onvoldoende intensief wordt benut (THB, 2008).
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen