Wat is de invloed van priming op de interpretatie van een ambigue anafoor in zinnen met impliciete causaliteitswerkwoorden?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-02-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd er onderzoek gedaan naar het effect van priming van de anafoorafstand op de interpretatie van een ambigue anafoor in zinnen met impliciete causaliteitswerkwoorden. Dit werd aan de hand van een zinsvoltooiingstaak gedaan. De participanten werden onafgemaakte primezin - experimentele zin zinsparen aangeboden die ze moesten afmaken. In de primezin werd of een lange- of een korte anafoorafstand geprimed en de experimentele zin bevatte een causaliteitswerkwoord. Een voorbeeld van een primezin - experimentele zin zinspaar is de volgende, waarbij een lange anafoorafstand wordt geprimed in de primezin: Primezin: De dame liep naar de man achter de balie toe, omdat ze….. Experimentele zin: De moeder overtuigt de kinderen in de auto, omdat ze….. De bijzin van de experimentele zin bevatte altijd het ambigue pronomen ze en het causale voegwoord omdat, zodat er in de bijzin altijd een oorzaak opgeschreven moest worden. Deze oorzaak werd door de participanten aan één van de twee entiteiten in de zin toegeschreven. Het pronomen ze kon zowel naar de enkelvoudige entiteit als naar de meervoudige entiteit in de zin verwijzen. Naar wie er verwezen werd, werd door de participanten zelf bepaald. Aan de hand van de zelfbedachte zinnen van de participanten kon er nagegaan worden of de priming van de anafoorafstand had gewerkt. Als de priming had gewerkt zou het pronomen ze naar de entiteit verwijzen die in de voorafgaande zin werd geprimed door middel van een korte of lange anafoorafstand. Door de aanwezigheid van een impliciet causaal werkwoord in de experimentele zin kon het zijn dat de participanten de priming van de anafoorafstand negeerden. Ze lieten ze dan verwijzen naar de entiteit aan wie de oorzaak in de bijzin toeges! chreven w erd onder de invloed van het werkwoord. Uit de resultaten is gebleken dat priming van anafoorafstand geen invloed heeft op de interpretatie van het ambigue pronomen ze in zinnen met een impliciet causaliteitswerkwoord. Voor het causaliteitseffect is wel een significant effect gevonden, wat betekent dat het antecedent van ze bepaald wordt door het impliciete causaliteitswerkwoord in de experimentele zinnen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation