MAATSCHAPPELIJK VERZET TEGEN KERNENERGIE IN NEDERLAND & DUITSLAND

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-05-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aan de hand van verschillende wetenschappelijke perspectieven wordt een antwoord geformuleerd op de vraag waarom de introductie van kernenergie in Nederland en Duitsland in het verleden heeft geleid tot maatschappelijk verzet. Eerst worden in een historisch overzicht de ontwikkelingen rondom kernenergie in Nederland en Duitsland uiteengezet. Vervolgens worden studies en wetenschappelijke werken uit de sociologie, politicologie, psychologie en communicatiewetenschap gebruikt om een theoretisch kader te schetsen, waarna de theorie wordt aangevuld met een inhoudsanalyse en cijfermatige analyses om zo de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Ten slotte volgt een vooruitblik, waarbij ook de implicaties van de onderzoeksresultaten voor de toepassing van hernieuwbare energiebronnen worden beschouwd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren