Sociale voorzieningen in woonservicegebieden : Een onderzoek naar het functioneren van sociale voorzieningen in woonservicegebieden en de aansluting hiervan bij de behoeften van oudere bewoners

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek wat in deze bachelorthesis beschreven wordt gaat over de sociale voorzieningen in woonservicegebieden. Het gaat in op de planning rondom deze voorzieningen en de behoeften van de oudere bewoners. Dit onderzoek sluit aan bij een groot landelijk onderzoek wat uitgevoerd wordt door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en is bedoeld om een bredere kijk te krijgen op de sociale voorzieningen in woonservicegebieden. Van de aanwezige voorzieningen blijkt te weinig gebruik te worden gemaakt waardoor ouderen te weinig met buurtgenoten in contact komen. Dergelijke elementen dienen meegenomen te worden om voorzieningen zo optimaal in te zetten in woonservicegebieden. Deze punten worden onderstaand besproken. De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd in Nederland flink stijgen wat betekent dat er vergrijzing zal gaan optreden. Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving zijn er de laatste jaren veel woonservicegebieden ontwikkeld. Dit zijn gewone wijken die extra ingericht zijn om het leven van deze ouderen zo aangenaam mogelijk te maken doordat er meer dan gemiddeld zorg- en welzijnsdiensten aanwezig zijn. Omdat er nog haken en ogen zitten aan het concept van de woonservicegebieden is De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) een onderzoek gestart in 10 zogenaamde proeftuinen, om de ontwikkelingen hiervan te ondersteunen en evalueren. Het onderzoek in deze bachelorthesis sluit hierop aan. Dit onderzoek gaat in op de voorzieningen in die wijk die met name gericht zijn op ontmoeting. Ouderen vinden het belangrijk om een plek in de wijk te hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten maar er is nog nooit aangetoond dat de daarvoor bestemde plekken in de wijk aansluiten bij hun behoeften. Dit onderzoek zal ingaan op deze behoeften. De zogenaamde sociale voorzieningen worden eens goed onder de loep genomen om te kijken of ouderen graag gebruik van willen en kunnen maken. Dit wordt getoetst aan de hand van het gebruik, de bereikbaarheid en de behoeften van de ouderen. De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord wordt is dan ook als volgt: Sluiten de sociale voorzieningen in woonservicegebieden aan bij de behoefte van ouderen en hoe kunnen deze voorzieningen zo optimaal mogelijk gepland worden?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen