Polyamorie op vakantie: Wensen en behoeften van Nederlandse nonmonogamisten aangaande de toerismesector

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
"Zowel in de toerismesector als in het academische veld dat onderzoek doet naar toerisme,liefde en romantiek, spelen mono- en heteronormativiteit een grote rol. Dat betekent dat ervooral aandacht is en faciliteiten zijn voor monogame heteroseksuele koppels op vakantie, terwijl er veel meer verschillende (non-monogame) relatievormen en seksualiteiten mogelijk zijn. Polyamorie, waarbij men openstaat voor meer dan één romantische relatie tegelijkertijd, is een voorbeeld van ethische non-monogamie en gaat vaak samen hand in hand met biseksualiteit. Hoewel homo- en biseksualiteit steeds zichtbaarder en geaccepteerder worden in de maatschappij en het toerismelandschap, geldt dit niet voor polyamorie. Het doel van dit verkennende onderzoek is om te achterhalen welke wensen en behoeften polyamoreuze toeristen hebben op het gebied van beeldvorming van en faciliteiten voor non-monogame romantische vakanties. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke behoefte bestaat er bij Nederlandse ethisch niet-monogame potentiële toeristen geboren tussen 1980 en 2000 aan commerciële representaties op reisblogs van nietmonogame romantische reismogelijkheden naar populaire Europese bestemmingen? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van inhouds- en semiotische analyse van tekst en beeld van weblogs van tien populaire Europese romantische bestemmingen en thematische analyse van semigestructureerd interviews met negen nonmonogame respondenten. De interviews zijn gehouden naar aanleiding van een inclusiever weblog dat de auteur maakte naar aanleiding van de inhoudsanalyse, waarbij gebruik is gemaakt van foto’s en taal die ethische non-monogamie impliceren. Uit deze interviews is gebleken dat deze groep mensen behoefte heeft aan een inclusiever beeld van liefde en romantiek in de maatschappij én de toeristische sector. Bovendien zijn polyamoreuze Nederlanders die in non-monogame context op vakantie willen een steeds groter wordende groep potentiële toeristen, die op dit moment niet in hun vakantiebehoeften worden voorzien. Op basis van deze bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek en suggesties gegeven voor een inclusievere toerismesector."
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation