Tijd voor verandering? Een experimenteel onderzoek naar de effecten van logoveranderingen op de consumentenrespons.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2021-07-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is deels gebaseerd op het onderzoek van Van Grinsven en Das (2016). In het huidige onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat zijn de effecten van de mate van logoverandering en de mate van blootstelling op de logoattitude, merkattitude en koopintentie en welke rol speelt gender daarin?’ Uit de resultaten van het huidige onderzoek blijkt dat logoattitude, merkattitude en koopintentie positief met elkaar samenhangen en daarom binnen onderzoek naar logoverandering gezamenlijk de consumentenrespons vormen. Daarnaast blijkt dat een kleine logoverandering geen invloed heeft op de consumentenrespons in vergelijking met het originele logo. Beide worden hetzelfde beoordeeld. Een substantiële logoverandering heeft daarentegen een negatieve invloed op de logoattitude in vergelijking met het originele logo. Er blijkt geen invloed op de merkattitude en koopintentie te zijn. Het mere exposure effect is in het huidige onderzoek niet aangetoond: een toename in blootstelling heeft geen invloed op de consumentenrespons bij zowel een kleine als substantiële logoverandering. Het consumentenkenmerk ‘gender’ blijkt geen significante moderator voor effecten op de consumentenrespons.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren