Bastion én bindmiddel: Afstudeeronderzoek naar de rol van levensbeschouwelijke organisaties in beleid rondom problematisch gedrag.

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Date
2021-12-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze afstudeerthesis analyseert kritisch welke rol levensbeschouwelijke organisaties spelen binnen de aanpak van problematisch gedrag. Aan de hand van verschillende niveaus waarop de verhouding tussen levensbeschouwelijke organisaties en de (lokale) overheid zich tot elkaar verhouden, is er geanalyseerd hoe bovenstaand beleid tot uiting komt en op welke manier levensbeschouwelijke organisaties een rol hierin spelen. Dit onderzoek beargumenteert hierbij dat de voorgestelde modellen en principes waarin de rol van levensbeschouwelijke organisaties gegoten wordt, veelal niet volledig overeenkomt met de werkelijkheid. We zien in veel gevallen enige nuance wanneer we deze kaders en modellen toetsen aan de realiteit. Met bovenstaande beoogt dit onderzoek een inkijk te kunnen geven in de complexe realiteit van de verhouding tussen levensbeschouwelijke organisaties en de (lokale) overheid gefocust op beleid rondom problematisch gedrag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation