Vervoersarmoede en sociale netwerken : Beter een goede buur dan een verre vriend?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis wordt onderzoek gedaan naar problemen die autolozen ondervinden bij het onderhouden hun sociale netwerk, de factoren die hier een belemmerende rol in spelen en in hoeverre deze problemen sociale uitsluiting tot gevolg hebben. Personen die niet in het bezit zijn van een auto kost het vaak meer tijd en moeite nodig om een bestemming te bereiken dan iemand met een auto (Department of the Environment, Transport and the Regions [DETR], 2000), of kunnen de bestemming vaak helemaal niet bereiken binnen een redelijke tijd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de ruimtelijke ontwikkeling in de meeste Westerse landen steeds meer gebaseerd is op autogebruik. Er wordt dan weinig rekening gehouden met minder mobiele groepen, zoals autolozen. Een autoloos persoon heeft beperkte verplaatsingsmogelijkheden en hiermee ook beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. De laatste jaren is binnen de wetenschappelijke literatuur steeds vaker de invloed van beperkte verplaatsingsmogelijkheden, op sociale uitsluiting onderzocht. Als een persoon door problemen met vervoer niet meer kan deelnemen aan de activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor volledige participatie in de maatschappij wordt dit vervoersarmoede genoemd. Vervoersarmoede kan vervolgens bijdragen aan sociale uitsluiting van een persoon. Er zijn drie onderdelen van vervoersarmoede; slechte toegang tot voorzieningen, beperkte baanperspectieven door vervoer en beperkte toegang tot het sociale netwerk. In dit onderzoek wordt alleen het de laatste onderdeel onderzocht. Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in hoeverre er sprake is van sociale uitsluiting onder autolozen als gevolg van problemen bij het onderhouden van sociale netwerken. Voor dit exploratieve onderzoek zijn er acht diepte-interviews afgelegd met verschillende autolozen uit de Nijmeegse wijk Hatert. Vanuit praktische overwegingen zijn de respondenten binnen één wijk gezocht. Het is geen doel om uitspraken te doen over sociale uitsluiting in Hatert of wijken met een soortgelijke status.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen