Het bonte palet dat stadsdichterschap heet. Een onderzoek naar het stadsdichterschap in vijf Nederlandse steden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste vijftien jaar heeft het stadsdichterschap in de Lage Landen een enorme vlucht genomen en is de stadsdichter niet meer weg te denken uit het literaire veld. In deze tekst wordt het fenomeen ‘stadsdichterschap’ opgeworpen als onderwerp voor een nieuwe literatuurgeschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde. Om meer inzicht te krijgen in het stadsdichterschap is een analyse gemaakt van het stadsdichterschap in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen tussen 2005 en 2020, waarbij ook gekeken is naar visies op het stadsdichterschap van gemeentes, poëziecritici en stadsdichters zelf. Hierbij stond de vraag centraal hoe het stadsdichterschap tussen 2005 en 2020 in deze steden is ingericht. Er blijken veel verschillen te bestaan tussen steden als het gaat om de facilitering en financiering van het stadsdichterschap, maar ook wat betreft het aanstellen van stadsdichters en de criteria die daarbij worden gehanteerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren