Daar zit muziek in: De invloed van moving muziek en de volgorde van gebeurtenissen op transportatie en reflectie in eudaimonische narratieve commercials.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een interessant soort narratieven zijn eudaimonische narratieven die gemengde, positieve én negatieve, gevoelens oproepen. Er is weinig onderzoek gedaan naar welke mechanismen een rol spelen bij de overtuiging door commerciële eudaimonische narratieve commercials. De huidige studie heeft als doel te onderzoeken hoe transportatie en reflectie samenhangen bij de overtuiging door eudaimonische narratieve commercials en hoe de volgorde van gebeurtenissen en de aanwezigheid van muziek invloed hebben op transportatie in het verhaal. De onderzoeksvragen luiden: (1) Is de mate waarin een eudaimonische narratieve commercial transportatie opwekt, bepalend voor de reflectie in het verhaal?; (2) Is de mate waarin een eudaimonische narratieve commercial reflectie opwekt, bepalend voor de overtuiging door deze commercial?; Zijn (3) de volgorde van de gebeurtenissen en (4) de aanwezigheid van moving muziek in een eudaimonische narratieve commercial van invloed op de transportatie in het verhaal? Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is er een online experiment (N = 140) uitgevoerd, met als onderdeel het bekijken van een eudaimonische narratieve Adidas commercial. De respondenten kregen een van de vier versies van de commercial te zien waarbij de volgorde chronologisch (spanningstructuur versie) of niet chronologisch (niet-spanningstructuur versie) was en de commercial wél of geen moving muziek had. Hierna vulden de proefpersonen de transportatieschaal, bestaande uit 12 items, de reflectieschaal, bestaande uit 4 items en de drie overtuigingschalen, bestaande uit 14 items, in. De resultaten tonen een significant verband tussen transportatie en reflectie in de commercial. Daarnaast blijkt er een significant verband te bestaan tussen reflectie in de commercial en de attitude tegenover de commercial maar er is geen verband gevonden tussen reflectie en de koopintentie of merkattitude tegenover Adidas. Tot slot is er bewijs gevonden dat de aanwezigheid van moving muziek zorgt voor meer transportatie maar er is geen bewijs gevonden voor een effect van de volgorde van gebeurtenissen op transportatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren