Objectieve observatielijst voor verworven communicatiestoornissen te gebruiken in ELAN: een kwantitatief onderzoek

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vaak worden taal- en spraakpathologen beïnvloed door hun verwachtingen als zij patiënten met een communicatiestoornis diagnosticeren. Om de verwachtingen van de taal- en spraakpatholoog te beperken, is in dit onderzoek is een poging gedaan tot het ontwikkelen van een meetinstrument waarop symptomen van verschillende communicatiestoornissen objectief gescoord kunnen worden. Dit meetinstrument is opgesteld in de vorm van een scorelijst die gebruikt kan worden in het programma ELAN. Het doel van dit onderzoek was het nemen van een aanloop tot het berekenen van de inter-rater betrouwbaarheid van de scorelijst. Voor een zestal symptomen die voorkomen op de scorelijst is de lengte van het betrouwbaarheidsinterval uitgedrukt als percentage van het gemiddelde berekend. Hieruit bleek dat de proefpersonen het voor de verschillende symptomen tot op zekere hoogte met elkaar eens zijn. Ook bleken er effecten te zijn m.b.t. markeringstijd en de verhouding van het aantal markeringen van symptomen die qua definitie dicht bij elkaar liggen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren