Hoogwaterveiligheid, gebiedsontwikkeling en maatwerkbescherming : Een onderzoek naar de verschuivingen in gedachten en ideeën tussen nationaal beleid en gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft betrekking op verschuivingen in discoursen tussen nationaal beleid en concrete projecten waarin dit beleid geïmplementeerd wordt. Het onderzoek biedt een beter begrip van dergelijke verschuivingen in de beleidsvelden van hoogwaterveiligheid en ruimtelijke ordening en verklaart waarom deze optreden. Verschuivingen in discoursen die belangrijk zijn in een beleidsveld hangen samen met de betrokken actoren en hun mogelijkheden om hun ideeën door te voeren in het beleid of in een project. Groepen van actoren die deze discoursen uitdragen worden discourscoalities genoemd. Om een beter begrip te krijgen van verschuivingen in discoursen tussen nationaal beleid en concrete projecten wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Welke verschuivingen vinden er plaats in de discoursen en discourscoalities in ruimtelijke ordening en hoogwaterveiligheid naarmate men dichter bij de praktijk staat, en welke verklaring kan gevonden worden voor deze verschuivingen?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen