Menswaardigheid binnen de gevangenismuren: morele bejegening vanuit een diversiteitsperspectief

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De relatie tussen gevangenispersoneel (piw’ers) en gedetineerden is de belangrijkste factor in het creëren van een goed leefklimaat in het gevangeniswezen. Deze relatie wordt vormgegeven door het concept morele bejegening, ofwel een goede behandeling waarin respect, vertrouwen en maatwerk centraal staat. Hoewel Nederland in de jaren ’90 bekendstond om haar therapeutische en sociale detentieklimaat, staat de bejegening nu onder druk vanwege de focus op preventieve veiligheid en de hoge werkdruk die piw’ers ervaren. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de uitvoer van detentie en daarmee voor beleid omtrent bejegening en een leefklimaat, maar hierin is geen ruimte voor culturele en religieuze diversiteit. Deze thema’s zijn in Nederland nauwelijks onderzocht terwijl het wetenschappelijk zeer relevant is vanwege de diversiteit van de Nederlandse gevangenispopulatie. Bejegening vanuit een diversiteitsperspectief zou daarom een bijdrage kunnen leveren aan een beter leefklimaat. Een goed leefklimaat heeft veel voordelen en daarom is het ook maatschappelijk relevant om hierin te investeren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation