De invloed van sinaasappelgeur op de ervaren stress, stemming en wangedragingen van gedetineerden in het Huis van Bewaring

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland is de gevangenisstraf de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie. Gedetineerden ervaren veelal stress en een negatieve stemming, die zich ook kunnen uiten in wangedrag. Deze gevolgen kunnen in hogere mate voorkomen bij gedetineerden in het huis van bewaring (HvB) die in voorlopige hechtenis verblijven. Op den duur kunnen deze gevolgen leiden tot psychologische schade. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) streeft ernaar alle schade die gedetineerden oplopen als gevolg van gevangenhouding (detentieschade) te voorkomen. Een manier om de stress, stemming en gedrag te beïnvloeden, is middels de verspreiding van omgevingsgeur. Dit past binnen de pijlers van de DJI, werkt non-invasief en kan meerdere individuen tegelijkertijd beïnvloeden. In het huidige onderzoek werd in een van de drie onderzoek weken sinaasappelgeur verspreid in het HvB. Aan het drieweekse onderzoek hebben 68 gedetineerden uit het HvB en 21 bewaarders van het HvB deelgenomen. Afhankelijk van de verblijfsafdeling in het HvB en de week, werden gedetineerden ingedeeld in de controle conditie of de interventie conditie. Gedetineerden vulden dagelijks een vragenlijst in over de ervaren stress en stemming. Bewaarders hielden dagelijks het wangedrag van gedetineerden bij in het HvB. De resultaten toonden aan geen significante invloeden te vinden van sinaasappelgeur op stress, stemming of gedrag. Mogelijk paste de omgevingsgeur niet in de omgeving of zijn andere omstandigheden meer bepalend. Voor toekomstig onderzoek wordt aanbevolen rekening te houden met de manier waarop stress wordt gemeten, de mate waarop de doelgroep wordt blootgesteld aan de omgevingsgeur en de intensiteit waarop de omgevingsgeur wordt verspreid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme