‘Zeker als overheid moet je voor inclusie zorgen, je bent tenslotte voor iedereen verantwoordelijk’

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-05-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Organisaties met een publieke opdracht, zoals de gemeente, willen iedereen aanspreken en gebruiken hiervoor inclusieve communicatie. Inclusieve communicatie is een meervoudig concept dat veel vraagt van professionals die werkzaam zijn bij een organisatie. In dit explorerend onderzoek wordt er onderzocht hoe professionals van gemeente X inclusieve communicatie percipiëren en welke randvoorwaarden inclusief communiceren mogelijk maken. Aan de hand van een topiclijst zijn online semi-gestructureerde interviews gehouden via beeldbellen met de professionals. Inclusieve communicatie werd door professionals gepercipieerd als communicatie waarbij je iedereen benadert en burgers zich gezien, gehoord, geholpen en begrepen voelen. Alle burgers moeten zich erkent en gerespecteerd voelen als onderdeel van de samenleving. De overheidsprofessionals hebben het gevoel dat de bewustwording van inclusie binnen de gemeente aanwezig is. In de loop van de tijd houdt de gemeentelijke overheid steeds meer rekening met inclusieve communicatie. Randvoorwaarden voor inclusieve communicatie zijn de betrokkenheid van burgers en het communiceren in herkenbare taal.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren