"Maar zij laten hun kinderen ook niet vaccineren..."

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er werd een experiment uitgevoerd naar het effect van de inzet van sociale normen (injunctief en descriptief) op de weerstand ten opzichte van pro-vaccinatieboodschappen, de attitude ten opzichte van het laten vaccineren van kinderen en de intentie om kinderen te laten vaccineren onder Nederlandse ouders. Specifiek werd onderzocht welke norm (injunctief of descriptief) effectiever is in het verlagen van bovengenoemde weerstand en voor het verbeteren van attitudes en intenties ten opzichte van vaccineren. Een online vragenlijst werd ingevuld door 113 Nederlandse ouders (in verwachting van hun eerste of tweede kind en ouders van kinderen jonger dan 14 maanden), deze vragenlijst bevatte ofwel een controleboodschap zonder sociale normen, een boodschap met descriptieve norm of een boodschap met injunctieve norm. Resultaten toonden dat er geen significant verschillende uitkomsten waren voor de inzet van sociale normen met betrekking tot de weerstand ten opzichte van pro- vaccinatieboodschappen, de attitude ten opzichte van het laten vaccineren van kinderen en de intentie om kinderen te laten vaccineren onder Nederlandse ouders, in vergelijking met een pro-vaccinatieboodschap die geen sociale normen bevatte. In tegenstelling tot de bestaande literatuur, blijkt sociale normcommunicatie voor de beïnvloeding van vaccinnatie-intentie en attitudes en weerstand ten opzichte van pro-vaccinatieboodschappen mogelijk niet effectief. Wellicht vergt beïnvloeding van vaccinatiegedrag een andere communicatieve aanpak, hetgeen in vervolgonderzoek onderzocht kan worden. Daarnaast was het aantal ouders dat twijfelde over vaccineren en het aantal ouders dat van plan was om niet te vaccineren, in dit onderzoek erg laag. Er zou daarom gesuggereerd kunnen worden dat de doelgroep al zo overtuigd was dat verdere beïnvloeding middels sociale normen geen invloed meer had. Toekomstig onderzoek met een grotere steekproef en zo mogelijk meer twijfelaars is nodig om vast te stellen of sociale normcommunicatie daadwerkelijk geen effect heeft op vaccinatiegedragingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren